มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางกฤษณา ปัทมนาวิน สมาชิก ช.พ.ค. สังกัดบำนาญโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่
กฤษณา ปัท