มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส

 

3

นายสมบุญ  รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ   จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้เสียชีวิตราย นางคำนวล   ศิริพันธฺุ์     เมื่อวันที่  2  มิถุนายน 2559  ณ สำนักงาน  สกสค. จังหวัดแพร่