มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาท
สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายณัฐพล คำตัน สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่
ณัฐพล คำตัน
ณัฐพล คำตัน1