มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางพรพิศ เสนวิรัช สมาชิก ช.พ.ส.
สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

พรพิศ