มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายชัยเสน เหมืองหม้อ สมาชิก ช.พ.ส.
สังกัด ร.ร.อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่
ชัยเสน