มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

ปราณี

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางปราณี โมทะนา สมาชิก ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

Share this: