มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

รางวัลพระพฤหัสบดี2561