มอบของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ

ร่วมงานเกษียณอายุ สพม.3761