มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ออมสิน1

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตแพร่ พร้อมผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอรับพรปีใหม่ จากนายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่