พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

ทำบุญอาคารสำนักงาน สกสค.แพร่