พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ ต้อนรับผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดคนใหม่

พ2

พ3

พ4

พ1

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดแพร่ คนใหม่

Share this: