ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจรูญ เด็ดขาด

ประธานพระราชทานเพลิงศพนายจรูญ เด็ดขาด