ประชุมผู้อำนวยการ สกสค.16 จังหวัดภาคเหนือ

กำแพงเพชร1

กำแพงเพชร

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่่ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการ สกสค. 16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อร่วมหารือติดตามภารกิจของ สกสค. ณ วังยางรีสอร์ท อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยมี นายธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานที่ประชุมฯ