ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

สุพจน์2
สุพจน์
สุพจน์1