ประชาสัมพันธ์คลินิกกฎหมาย

สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ จะเปิดคลินิกกฎหมายเพื่อบริการให้คำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่
21074134_10214087560168018_882658944_n