ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์โครงการจิตอาสา รักษ์เวียงโกศัย

โครงการจิตอาสา รักษ์เวียงโกศัย