ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่

37293332_2040021192739096_5522279356455452672_n