การแข่งขันกีฬาเปตองและวู้ดบอลผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเปตองและวู้ดบอลผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัยร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 189 คน
วุ้ดบอล

วุ้ดบอล1

วุ้ดบอล2

วู้บอล3