การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2559

ทวีบุณยเกตุ

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ เข็มวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่