การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

ประเมิน ผอ.ปี61