การประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประชุมประสิทธิภาพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.