การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2560

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กรรมการประชุม1260

ปก1260