การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2562

ประชาสัมพันธ์ครั้งที่362