การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียดดังแนบ