การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันครู16622
วันครู16624

วันครู16621

วันครู1662