โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นเวลานานและเป็นผู้สูงอายุ

16128553_10211817672262239_1638994631_n