ศธ. มอบหมายให้ สกสค. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

S10jy28lHD_1558603611