ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ประจำปี 2560

G490-ประชุมการก่อเหตุร้าย