ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ

ประเมิน ผอ.ทั่้วประเทศ