นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ต้อนรับต้อนรับ1ต้อนรับ3