การประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ

ประชุมผอ. สกสค. ภาคเหนือ