ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

2/162-167  ถนนยันตรกิจโกศล  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  54000
เบอร์โทรศัพท์ 054-627118
โทรสาร.054-627118
E-mail :  phrae@otep.mail.go.th