ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

กฐิน1

กฐิน59

กฐิน2

กฐิน3